Yên Bái phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2015

Cập nhật: 06/12/2016. Lượt xem: 1598

Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đang tích cực xây dựng lộ trình để đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015.

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực phát triển giáo dục mầm non và triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Mạng lưới trường lớp mầm non được cũng cố, mở rộng và phân bổ đến hầu hết đến từng thôn, bản đáp ứng phần lớn nhu cầu phổ cập và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em. Để đảm bảo đúng lộ trình được công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập theo đúng quy định.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 175/180 xã, phường, thị trấn; 8/9 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Về quy mô trường lớp, tính đến tháng 11/2014, toàn tỉnh có 622 điểm trường gồm 199 điểm trường chính, 423 điểm lẻ với 744 lớp có trẻ 5 tuổi, trong đó có 273 phòng học kiên cố, 200 phòng học bán kiên cố, 132 phòng học tạm; tỷ lệ trẻ 5 tuổi huy động ra lớp học 2 buổi/ ngày đạt 93,8%; số điểm trường có bếp ăn là 331 trường; có 573/744 nhóm lớp 5 tuổi (chiếm 77%) đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đội ngũ giáo viên, tính đến tháng 3/2015, toàn tỉnh có 3.746 biên chế, 180 lao động hợp đồng, 66 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ biên chế đã giao năm 2014 so với nhu cầu đội ngũ đạt 84,5%.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của UBND tỉnh Yên Bái từ ngày 15/3 đến 22/4/2015 ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố cho thấy hiện nay một số đơn vị còn nhiều điểm trường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như huyện Văn Chấn có 31/119 điểm trường, Mù Cang Chải 60/85 điểm trường, Lục Yên 7/80 điểm trường, Yên Bình 6/67 điểm trường, Trấn Yên 19/22 điểm trường… Bên cạnh đó, một số phòng học đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, thiết bị, đồ dùng đồ chơi còn thiếu và chưa đồng bộ. Về đội ngũ giáo viên một số đơn vị còn thiếu so với quy định. Cụ thể như huyện Trạm Tấu hiện nay còn thiếu 33 giáo viên, Thị xã Nghĩa Lộ thiếu 2 giáo viên, 7 nhân viên; huyện Văn Yên thiếu 24 cán bộ quản lý, 66 giáo viên, 37 nhân viên…

Hiện nay, kể cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn một số tiêu chí chưa đảm bảo quy định. Cụ thể, tại các địa phương trong tỉnh còn thiếu 139 phòng học, 289 trường thiếu bếp ăn, thiếu 133 công trình vệ sinh, 171 bộ đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo mầm non 5 tuổi...

Mục tiêu nhiệm vụ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi trong năm 2015. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ dạy học ở những nơi còn thiếu, bố trí đủ đội ngũ giáo viên đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

Riêng đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo nhu cầu học tập của con em. Cùng với đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các đơn vị trường đang trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn theo đúng tiến độ.

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 77 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596011

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái