Nỗ lực hoàn thành Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Cập nhật: 04/12/2016. Lượt xem: 1605

Là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua việc thực hiện các đề án phát triển GD&ĐT, trong đó có Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. 

Vượt kế hoạch Đề án đặt ra

Đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái gia đoạn 2011 - 2015” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt với mục tiêu: Xây dựng 96 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 là 201 trường, đạt tỷ lệ 35%; phấn đấu đến năm 2015 mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên nhiều nguồn lực để thực hiện Đề án. Sau 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 104 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; vượt 8 trường so với chỉ tiêu của kế hoạch Đề án.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 213 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 37,6%. Trong đó 59 trường mầm non, đạt 31,6%; 96 trường tiểu học, đạt 57,1%; 52 trường trung học cơ sở, đạt 27,8%; 6 trường trung học phổ thông, đạt 24,0%.

Lồng ghép các nguồn lực để xây dựng trường chuẩn

Để đạt được kết quả trên, ngành GD&ĐT tích cực tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành, huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc, cùng chung tay thực hiện mục tiêu của Đề án; chủ động, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức xã hội, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân, phụ huynh, học sinh về ý nghĩa, mục tiêu của Đề án, từ đó tạo ra sự đồng thuận và cùng tham gia thực hiện;

Tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn vốn, xem xét lồng ghép các hạng mục đầu tư từ các chương trình, dự án của giáo dục, thực hiện ưu tiên cho các trường trong lộ trình và có khả năng đủ các điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định; tập trung xây dựng hệ thống các phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện... đạt chuẩn. Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành GD&ĐT Yên Bái đã tham mưu chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên giỏi cho các trường trong Đề án.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các cơ sở trường học trên địa bàn, kết hợp với Đề án Nông thôn mới và đề nghị điều chỉnh danh sách các đơn vị trường trong lộ trình cho phù hợp với các chương trình đầu tư nhằm đảm bảo việc ưu tiên thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn liền với xây dựng xã nông thôn mới; Gắn liền công tác kiểm định chất lượng giáo dục với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đưa các trường trong lộ trình xây dựng của Đề án vào kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài hằng năm; lồng ghép với việc thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung thực hiện những giải pháp đồng bộ về huy động các nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất trường học gắn với đổi mới phương pháp dạy, học; Tập trung bồi dưỡng đội ngũ về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm học 2016 - 2017 toàn tỉnh sẽ xây dựng thêm 10 đơn vị trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 90 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1596024

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái