Điều tra nhu cầu đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học Ngành Sư phạm Ngữ Văn

Cập nhật: 08/11/2016. Lượt xem: 1404

SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  355/GDTX

 

                                                                            

       Yên Bái, ngày 03 tháng 11 năm 2016  

 

THÔNG BÁO

Điều tra nhu cầu đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học

Ngành Sư phạm Ngữ Văn

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị;

          - Cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái khảo sát nhu cầu đào tạo lớp Đại học chuyên ngành Ngữ Văn liên thông từ  Cao đẳng lên Đại học, hệ vừa làm vừa học, cụ thể:

1. Ngành đào tạo: Ngành Ngữ Văn

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp CĐSP cùng ngành

3. Thời gian đào tạo:  2,0 năm

4. Môn thi tuyển: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa Lý                        

5. Kinh phí: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Kế hoạch tuyển sinh: Dự kiến tháng 5 năm 2017

7. Mẫu đăng ký:  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐẠI HỌC

 gồm: STT/Học và tên/Ngày sinh/Chuyên ngành / Điện thoại/ Đơn vị công tác

 

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký tham gia theo học.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/12/2016

Địa điểm đăng ký: - Phòng QL Đào tạo-Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0293 852 094 - DĐ 0946212618 (Cô Lựu)

 

Địa chỉ Email: nmluu@gdtxyenbai.edu.vn  hoặc ttgdtx@yenbai.edu.vn

 

 

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                   KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: QLĐT,VT;                                                          

                                                                       ( Đã ký)

                                           

                Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 95 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542493

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái