Thông báo kế hoạch học tập kỳ IX Lớp ĐH Luật K3 (VB1K12)

Cập nhật: 21/09/2016. Lượt xem: 1508

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 259/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ IX

Lớp ĐH Luật K3(VB1K12)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Yên Bái, ngày 09  tháng 9 năm 2016

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K3(VB1K12)

 

Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ IX, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Luật học so sánh

Thi lần 2

Từ

Sáng 29/10/2016

đến

chiều 30/10/2016

2

Tư pháp quốc tế 1

3

Tư pháp quốc tế 2

4

Luật thương mại quốc tế

5

Quản trị kinh doanh

6

Luật Chứng khoán &TTCK

7

Luật Đầu tư

8

Sinh viên đi thực tập

Từ 26/9/2016 đến 18/11/2016

Nộp báo cáo 19/11/2016

9

Thi trả nợ các môn học

 

Từ 12/11/2016 đến 13/11/2016

10

Luật Dân sự Việt Nam

Từ 26/11/2016 đến 27/11/2016

Ôn thi tốt nghiệp

11

Luật Kinh tế Việt Nam

Từ 10/12/2016 đến 11/12/2016

Ôn thi tốt nghiệp

 

Lưu ý:   Trung tâm thu học phí kỳ IX vào các ngày: 17, 18, 19/11/2016 với số tiền là: 5.045.000đ/học viên. 

    (Năm triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

                        + Thu học phí kỳ IX: 5.025.000đ/học viên.

                      + Phục vụ: 20.000đ/học viên.

                        Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: QLĐT; HC-TH; VT.

 

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 82 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542481

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái