Thông báo kế hoạch học kỳ V- Lớp ĐH ngành Quản trị văn phòng

Cập nhật: 17/08/2016. Lượt xem: 1428

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 167/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ V

Lớp ĐH ngành Quản trị văn phòng

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


    Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học ngành Quản trị văn phòng

 

          Căn cứ lịch học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ V cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

Số

tín chỉ

 

Thời gian

 

Thời gian thi

1

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

Từ 29/8 đến 30/9/2016

01,02/10/2016

2

Tổ chức quản lý công tác văn thư

– lưu trữ

3

Từ 03/10 đến 05/10/2016

 

3

Tiếng Anh A2

5

Từ 06/10 đến 12/10/2016

13/10/2016

4

Phương pháp soạn thảo văn bản

3

Từ 14/10 đến 16/10/2016

 

 

Lưu ý:

Trung tâm thu các khoản tiền kỳ V vào các ngày 29, 30, 31/8/2016 với số tiền là: 5.468.000đ/học viên (Năm triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng), cụ thể như sau:

   + Học phí kỳ V: 5.396.000đ.

   + Tiền phục vụ kỳ V: 60.000đ.

   + Ấn phẩm thi kỳ V: 12.000đ.

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

                               

           

                      Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 125 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542522

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái