Thông báo kế hoạch học tập đợt 11- Lớp Đại học Luật Từ xa K2

Cập nhật: 17/08/2016. Lượt xem: 1432

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

                   

Số: 170/TB-GDTX

V/v thông báo kế hoạch học tập đợt 11

Lớp Đại học Luật Từ xa K2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


            Yên Bái, ngày 17 tháng 8  năm 2016

 

 

Kính gửi:  Anh (chị) học viên lớp Đại học Luật Từ xa K2 (K13L)

 

 

Căn cứ Kế hoạch ôn tập và giải đáp thắc mắc của Khoa đào tạo từ xa - Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập đợt 11, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

Ôn tập, giải đáp thắc mắc

 

Thời gian thi

 

Ghi chú

1

Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại

10, 11/9/2016

Sáng 26/11/2016

(08h00’ đến  09h30’)

 

2

Luật Chứng khoán và thị trường chứng khoán

08, 09/10/2016

Sáng 26/11/2016

(10h00’ đến 11h00’)

 

3

Anh văn 4 (chuyên ngành)

05, 06/11/2016

Chiều 26/11/2016

(13h30’ đến 15h00’)

 

 

Lưu ý:

          Trung tâm thu các khoản tiền đợt 11 vào ngày 10, 11/9/2016 cụ thể như sau:

    + Học phí đợt 11: 1.400.000đ/học viên.

    + Học liệu đợt 11: 135.000đ/học viên.

    + Văn phòng phẩm thi: 9.000đ/học viên.

       + Phục vụ học tập đợt 11: 60.000đ/học viên.

  Tổng cộng: 1.604.000đ/Học viên (Một triệu sáu trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).

  Học viên hệ đào tạo từ xa bắt buộc phải nộp tiền học liệu và nhận học liệu để tự học theo Quy chế số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/08/2003.

          Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

  Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

- Trường TC nghề DTNT Nghĩa Lộ;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 132 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542527

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái