Thông báo kế hoạch học tập kỳ IV- Lớp Đại học Luật K6

Cập nhật: 17/08/2016. Lượt xem: 1537

SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 169/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ IV

Lớp Đại học Luật K6

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


    Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị) học viên lớp Đại học Luật K6 (K7- Đại học Luật Hà Nội)

 

 

Căn cứ lịch học của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ IV, cụ thể như sau: 

 

 

TT

 

Môn học

 

Số tiết

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Lịch sử NN&PL Việt Nam

60

Từ 12/9 đến 22/9/2016

 

2

Luật Hiến pháp nước ngoài

60

Từ 26/9 đến 06/10/2016

 

3

Luật học so sánh

60

Từ 07/10 đến 18/10/2016

 

4

Xây dựng văn bản pháp luật

40

Từ 20/10 đến 27/10/2016

 

5

Luật Tố tụng hành chính

60

Từ 28/10 đến 08/11/2016

 

      

Lưu ý:  

 Trung tâm thu tiền học kỳ IV vào các ngày: 12,13,14/9/2016 với số tiền là: 5.100.000đ/học viên (Năm triệu một trăm nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

+ Học phí học kỳ IV: 5.025.000đ/học viên.

+ Tiền phục vụ học kỳ IV: 60.000đ/học viên.

+ Tiền ấn phẩm thi học kỳ IV: 15.000đ/học viên.

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 141 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542536

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái