Thông báo Kế hoạch học tập kỳ V- Lớp Đại học Luật K5

Cập nhật: 17/08/2016. Lượt xem: 1683

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 168/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ V

Lớp Đại học Luật K5

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


    Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị) học viên lớp Đại học Luật K5

(K6 – Đại học Luật Hà Nội)

 

 

Căn cứ lịch học của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ V, cụ thể như sau: 

 

 

TT

 

Môn học

 

Số tiết

 

Thời gian học

 

Ghi chú

1

Tội phạm học

40

Từ 05/9 đến 12/9/2016

 

2

Luật Tố tụng dân sự

60

Từ 14/9 đến 24/9/2016

 

3

Khoa học điều tra tội phạm

40

Từ 28/9 đến 05/10/2016

 

4

Luật Tố tụng hình sự

60

Từ 10/10 đến 20/10/2016

 

5

Luật Đất đai

40

Từ 24/10 đến 31/10/2016

 

      

Lưu ý:  

 Trung tâm thu các khoản tiền kỳ V vào các ngày: 05, 06, 07/9/2016 đối với diện không được nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo với số tiền là 5.100.000đ/học viên (Năm triệu một trăm nghìn đồng chẵn) gồm:

+ Học phí kỳ V: 5.025.000đ/học viên.

+ Phục vụ kỳ V: 60.000đ/học viên.

+ Văn phòng phẩm thi kỳ V: 15.000đ/học viên.

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã kí)

 

 

                   Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 147 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542542

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái