Thông báo kế hoạch học kỳ VI- Lớp Đại học Quản lý Kinh tế

Cập nhật: 04/08/2016. Lượt xem: 1487

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

Số: 138/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ VI

Lớp Đại học Quản lý Kinh tế

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


         Yên Bái, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Quản lý kinh tế (YB13-QLKT)

 

          Căn cứ lịch học của Trường Đại Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Quản lý Kinh tế kế hoạch học tập kỳ VI cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

Số

ĐVHT

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Từ 05/8/2016 đến 09/8/2016

 

2

Thống kê kinh tế

3

Từ 26/8/2016 đến 30/8/2016

 

3

 

Lập và phân tích dự án đầu tư

4

Từ 16/9/2016 đến 21/9/2016

 

4

Quản lý kinh tế 1

3

Từ 07/10/2016 đến 11/10/2016

 

5

Quản lý nguồn nhân lực

4

Từ 28/10/2016 đến 02/11/2016

 

6

Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

3

Từ 18/11/2016 đến 22/11/2016

 

 

Thi học phần

Từ 10/12/2016 đến 11/12/2016

Lưu ý:

Trung tâm thu học phí kỳ VI vào ngày 05, 06, 07/8/2016 với số tiền là: 5.025.000đ/học viên        (Năm triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

 

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Website của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

   Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

     - Lưu: QLĐT; TC-HC; VT.

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                               

                      Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 57 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595991

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.171.45.91

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái