Thông báo tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Ngành Quản lý Kinh tế tại tỉnh Yên Bái

Cập nhật: 29/10/2015. Lượt xem: 2095

     SỞ GD&ĐT TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


           Số:  203/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Yên Bái, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đào tạo trình độ Thạc sĩ Ngành Quản lý Kinh tế tại tỉnh Yên Bái

 

          Căn cứ công văn số 5067/BGDĐT-GDĐH ngày 02/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc chấp thuận để Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh-Đại học Thái Nguyên đào tạo chuyên ngành Quản lý Kinh tế theo định hướng ứng dụng cho tỉnh Yên Bái và các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc;

Căn cứ thông báo tuyển sinh số 2124/TB-ĐHTN-SĐH ngày 14/10/2015 của Đại học Thái Nguyên,

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế tại tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

          1. Chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo:

          - Chỉ tiêu: 30 chỉ tiêu

          - Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Kinh tế (Định hướng ứng dụng)

2. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc ngành gần, ngành khác trong số các ngành tốt nghiệp ĐH được đăng ký dự tuyển theo quy định của ĐH Thái Nguyên, đã học xong các học phần bổ sung kiến thức (nếu có); có đủ sức khỏe; không trong thời gian thi hành kỷ luật, được cơ quan quản lý nhân sự hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

3. Thời gian, hình thức, địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Hình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ

- Địa điểm đào tạo: Tại tỉnh Yên Bái

4. Ôn, thi tuyển sinh:

- Môn thi tuyển: 3 môn, Ngoại ngữ-Tiếng Anh; Kinh tế học; Quản trị học.

- Thời gian thi tuyển: các ngày 26,27/12/2015

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 21/11/2015 (Ôn ngoài giờ hành chính).

5. Kinh phí ôn, thi và học: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Thái Nguyên.

6. Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh:

- Hồ sơ: Theo mẫu của Bộ GD&ĐT quy định.

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/11/2015

- Địa điểm: Thí sinh mua hồ sơ tại:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Tổ 53, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0914 592914 (gặp cô Sen)

+ Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái. Tổ 11, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0293 852 094 hoặc 0915 987 264 (gặp cô Hoa)

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Website;

- Lưu: VT, ĐT.

 

         

   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          

 

                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                 Phạm Xuân Thủy

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 7 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1635448

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 3.214.184.124

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái