THỜI KHÓA BIỂU GDTX CẤP THPT Học kỳ I, Năm học: 2015-2016 (Thực hiện từ 21/9/2015)

Cập nhật: 02/10/2015. Lượt xem: 763

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

  TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

 

THỜI KHÓA BIỂU GDTX CẤP THPT

Học kỳ I, Năm học: 2015 - 2016 (Thực hiện từ ngày 21 tháng 9 năm 2015)

 

Thứ

Tiết

 

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

LỚP HỌC TẠI TRƯỜNG CĐVHNT TỈNH

10A

11A

12A

10B

10C

11B

12B

2

1

Toán(Thọ)

Anh(Thảo)

Tin(Hoàng)

Sử(Mai)

Toán(Mười)

Văn(Đ.Tâm)

Toán(S.Anh)

2

Toán(Thọ)

Toán(S.Anh)

Anh(Thảo)

Sử(Mai)

Toán(Mười)

Văn(Đ.Tâm)

Toán(S.Anh)

3

Anh(Thảo)

Địa(Trang)

Lý(Chung)

Văn(Liên)

Sinh(Huyền)

Toán(Mười)

Địa(Trang)

4

Lý(Chung)

Văn(H.Anh)

Địa(Trang)

Văn(Liên)

Sinh(Huyền)

Toán(Mười)

Địa(Trang)

5

 

Lý(Chung)

Văn(H.Anh)

Địa(Trang)

 

 

Sinh(Huyền)

3

1

Anh(Thảo)

Hóa(N.Thủy)

Toán(Thọ)

Sinh(Huyền)

Sử(Mai)

Hóa(N.Thủy)

Lý(Chung)

2

Hóa(N.Thủy)

Anh(Thảo)

Toán(Thọ)

Sinh(Huyền)

Sử(Mai)

Hóa(N.Thủy)

Lý(Chung)

3

Sử(Mai)

Toán(S.Anh)

Anh(Thảo)

Hóa(N.Thủy)

Địa(Trang)

Sinh(Huyền)

Văn(Liên)

4

Văn(Đ.Tâm)

Văn(H.Anh)

Sử(Mai)

Hóa(N.Thủy)

Toán(Mười)

Sinh(Huyền)

Văn(Liên)

5

Văn(Đ.Tâm)

Văn(H.Anh)

 

 

Toán(Mười)

 

Sinh(Huyền)

4

1

Tin(Hậu)

Hóa(N.Thủy)

Toán(Thọ)

Lý(Chung)

Văn(Trường)

Địa(Trang)

Hóa(N.Thủy)

2

Toán(Thọ)

Văn(H.Anh)

Hóa(N.Thủy)

Lý(Chung)

Văn(Trường)

Sử(Mai)

Hóa(N.Thủy)

3

Hóa(N.Thủy)

Sử(Mai)

Sinh(Huyền)

Toán(Mai)

Lý(Chung)

Văn(Đ.Tâm)

Văn(Liên)

4

Sử(Mai)

Sinh(Huyền)

Văn(H.Anh)

Toán(Mai)

Lý(Chung)

Văn(Đ.Tâm)

Văn(Liên)

5

Sinh(Huyền)

 

Văn(H.Anh)

 

 

 

 

5

1

Anh(Thảo)

Tin(Hậu)

Toán(Thọ)

Toán(Mai)

Hóa(N.Thủy)

Lý(Chung)

Sử(Mai)

2

Tin(Hậu)

Toán(S.Anh)

Anh(Thảo)

Toán(Mai)

Hóa(N.Thủy)

Lý(Chung)

Sử(Mai)

3

Sinh(Huyền)

Toán(S.Anh)

Địa(Trang)

Văn(Liên)

Văn(Trường)

Toán(Mười)

Toán(S.Anh)

4

Địa(Trang)

Sinh(Huyền)

Sử(Mai)

Văn(Liên)

Văn(Trường)

Toán(Mười)

Toán(S.Anh)

5

Văn(Đ.Tâm)

 

Sinh(Huyền)

S.Hoạt(Liên)

S.Hoạt(Trường)

S.Hoạt(Mười)

S.Hoạt(S.Anh)

6

1

Văn(Đ.Tâm)

Lý(Chung)

Tin(Hoàng)

 

 

 

 

2

Lý(Chung)

Tin(Hậu)

Hóa(N.Thủy)

 

 

 

 

3

Toán(Thọ)

Anh(Thảo)

Lý(Chung)

 

 

 

 

4

S.Hoạt(Thọ)

S.Hoạt(Thảo)

Văn(H.Anh)

 

 

 

 

5

 

 

S.Hoạt(H.Anh)

 

 

 

 

Chiều thứ 3

1

 

Tin(Hoàng)

 

 

 

 

 

2

 

Tin(Hoàng)

 

 

 

 

 

3

 

Tin(Hoàng)

 

 

 

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 950 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1490950

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 18.206.16.123

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái