Kế hoạch học kì VI lớp ĐH Công Tác Xã Hội

Cập nhật: 05/02/2015. Lượt xem: 1804

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-----------------------

Số: 46/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập ki VI

 Lớp ĐH Công tác Xã hội

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

 

                  Yên Bái, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Công tác Xã hội

 

Được sự ủy quyền của Trường Đại học Lao động – Xã hội, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ VI, cụ thể như sau:

 

TT

Môn học

Số tiết

Thời gian

1

Chính sách xã hội

45

Từ chiều 09/3/2015 đến 13/3/2015

2

Lý thuyết công tác xã hội

45

Từ chiều 16/3/2015 đến 20/3/2015

3

An sinh xã hội 3

60

Từ 23/3/2015 đến 28/3/2015

4

Công tác xã hội cá nhân và gia đình

75

Từ  30/3/2015 đến sáng 06/4/2015

5

Tiếng Anh 3

60

Từ 07/4/2015 đến 12/4/2015

 

Thi học phần + thi lại

 

Từ 14/4/2015 đến 17/4/2015

Lưu ý:

Trung tâm thu học phí kỳ VI vào các ngày: 09, 10, 11/3/2015 với số tiền : 3.060.000đ

(Ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) gồm các khoản sau:

               + Học phí kỳ VI: 3.000.000đ

               + Phục vụ: 60.000đ

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh  (chị) học viên hãy vào trang Web của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: HC-TH; VT.

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 154 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542548

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái