Kế hoạch học kì I-Lớp ĐH ngành QTVP

Cập nhật: 02/02/2015. Lượt xem: 1871

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-----------------------

Số: 30/ TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học kỳ I

Lớp ĐH ngành Quản trị văn phòng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

 

Yên Bái, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học ngành Quản trị văn phòng

 

             Căn cứ lịch học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ I cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

 Số

 tín chỉ

 

Thời gian

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin – HP1

2

Từ 30/01 đến 01/02/2015

2

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin – HP2

3

Từ 02/02 đến 06/02/2015

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Từ 07/02 đến 09/02/2015

4

Quản trị văn phòng đại cương

2

Từ 13/3 đến 15/3/2015

5

Nhà nước và pháp luật đại cương

2

Từ 16/3 đến 18/3/2015

6

Xã hội học đại cương

2

Từ 19/3 đến 21/3/2015

7

Đường lối Cách mạng của Đảng CS Việt Nam

3

Từ 22/3 đến 25/3/2015

Thi học phần

 

Từ 26/3 dến 29/3/2015

 

Lưu ý:

Trung tâm thu học phí kỳ I, lệ phí nhập học, tiền làm thẻ sinh viên vào các ngày 29, 30, 31/01/2015 với số tiền là: 4.278.000đ (Bốn triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng), cụ thể như sau:

   + Học phí kỳ I: 3.968.000đ.

   + Tiền làm thẻ, kiểm tra bằng: 60.000đ.

   + Lệ phí nhập học: 250.000đ

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Web của trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: HC-TH; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 162 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542555

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái