KH Thi TN Lớp ĐH Nông Lâm K5

Cập nhật: 31/12/2014. Lượt xem: 2072

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-----------------

Số: 558/GDTX

V/v Thi tốt nghiệp lớp Đại học

Nông lâm K5 (2010-2015)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Yên Bái, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

 

 

     Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Nông lâm K5

 

 

            Căn cứ kế hoạch số 818/TB-ĐTVLVH ngày 30/9/2014 của Trường Đại học Nông lâm-ĐH Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Nông lâm K5, khóa học 2010-2015 hình thức vừa làm vừa học, cụ thể như sau:

 

            1. Thời gian hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp: Ngày 26,27/01/2015.

 

2. Thời gian thi tốt nghiệp:

- 15h00 ngày 04/02/2015: Học viên tập trung tại Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái để hoàn tất các thủ tục dự thi tốt nghiệp, nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi, cố báo danh…

- Ngày 05/02/2015: Thi viết 02 môn: Cơ sở ngành; Chuyên ngành.

 

3. Khi đến tập trung anh, chị cần mang theo:

- 01 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT;

- 01 bản xác nhận nơi công tác hoặc nơi cư trú (theo mẫu đính kèm);

- Học phí bổ sung kỳ 7 + kỳ 8 (bao gồm cả kinh phí thi tốt nghiệp): 1.000.000đ/học viên (Một triệu đồng chẵn).

- Chứng minh thư nhân dân, thẻ học viên hoặc các giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

 

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, đề nghị học viên lớp Đại học Nông lâm K5, khóa học 2010-2015 nghiêm túc thực hiện.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị các cơ quan đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận

-          Như trên;

-           Sở GD-ĐT (B/c);

-          Lưu: TCHC; QLĐT; VT.     

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

                                          ......., ngày        tháng      năm 2014 

 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(Dùng cho học viên dự thi tốt nghiệp đại học hình thức VLVH)

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ....................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Số CMND:................................... Ngày cấp:..................................... Nơi cấp:…………………….

Số điện thoại nhà riêng:.................................................. Số ĐTDĐ: .................................................

Hiện đang làm việc tại:......................................................................................................................

Chức danh/chức vụ:             .............................................................................................................

Địa chỉ cơ quan:...............................................................................................................................

Điện thoại cơ quan: ..........................................................................................................................

Là học viên lớp Đại học Nông lâm K5, khóa học 2010-2015 do Trường Đại học Nông lâm -Đại học Thái Nguyên mở và đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái

Nội dung xác nhận công tác: Trong thời gian vừa làm vừa học bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ký và đóng dấu)

 

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 47 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542447

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái