Lịch thực tập TN lớp ĐH kế toán K6A

Cập nhật: 31/12/2014. Lượt xem: 2032


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-------------

Số: 539/TB-GDTX

V/v thực tập tốt nghiệp

lớp Đại học Kế toán K6A – Kỳ IX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

 

                          Kính gửi:    Các anh(chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K6A

 

  

Căn cứ kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới các Anh (Chị) sinh viên lớp Đại học Kế toán K6A kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian thực tập tốt nghiệp 12 tuần:  từ ngày 29/12/2014 đến ngày 20/3/2015.

- Thời gian giao đề tài: 09h30’ ngày 27 tháng 12 năm 2014.

- Địa điểm giao đề tài: Phòng học số 101, Giảng đường KG1 - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

- Thành phần giao đề tài: Đại diện cơ sở liên kết; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; BCN Khoa Kế toán; giáo viên khoa Kế toán; sinh viên lớp Đại học Kế toán K6A.

- Sinh viên nộp báo cáo thực tập tại Phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái từ ngày 23/3/2015 đến ngày 26/3/2015.

- Những sinh viên có các học phần chưa đạt, phải đăng ký học lại và thi lại tại Phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trước ngày 30/01/2015.

 

2. Thời gian ôn thi tốt nghiệp: từ ngày 01/4/2015 đến ngày 26/4/2015.

 

3. Hình thức thi tốt nghiệp: thi viết.

 

4. Dự kiến thi tốt nghiệp: ngày 16 - 17/5/2015.

 

Trung tâm GDTX tỉnh thu học phí học kỳ IX với số tiền là: 4.125.000đ.

(Bốn triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

 

Trung tâm sẽ thu học phí: từ ngày 21/3/2015 đến ngày 26/3/2015.

 

Lưu ý: Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái chỉ thu đề tài thực tập tốt nghiệp của những sinh viên đã có  biên lai nộp học phí.

 

Để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến lớp đề nghị các anh (chị) sinh viên hãy và trang Web của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm;

- Lưu HC-TH; VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 74 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542474

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái