Kê hoạch học tập đợt VI LỚp ĐH Luật từ xa KI

Cập nhật: 31/12/2014. Lượt xem: 2035

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

------------------

Số: 542/TB-GDTX

V/v thông báo kế hoạch học tập đợt VI

Lớp ĐH Luật Từ xa K1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật từ xa K1

 

Căn cứ lịch học của Trường Đại học Vinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên về kế hoạch học tập đợt VI, cụ thể như sau:

 

 

 

TT

 

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

 

Thời gian 

 

Ghi chú

1

Tiếng Anh – HP I

3

15

Từ sáng 10/01/2015 đến

hết sáng 11/01/2015

 

2

Tin học cơ sở

3

15

Từ sáng 17/01/2015 đến

hết sáng 18/01/2015

 

3

Tiếng Anh – HP II

3

15

Từ sáng 31/01/2015 đến

hết sáng 01/02/2015

 

 

Lưu ý:   

Trung tâm thu học phí và  tiền phục vụ đợt VI vào ngày 10, 11, 17/01/2015 với số tiền là:

1.960.000đ/học viên (Một  triệu chín  trăm  sáu mươi nghìn đồng chẵn) gồm các khoản sau:

                        + Học phí: 1.620.000đ.

                        + Bổ sung học phí thu thiếu các kỳ trước: 280.000đ (2 tín chỉ)

+ Phục vụ kỳ VI: 60.000đ

            Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Web của trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: TC-HC; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 83 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542482

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái