Lịch học kì III Lớp ĐH Quản trị kinh tế

Cập nhật: 31/12/2014. Lượt xem: 2027

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-----------------

Số: 543/TB /GDTX

V/v Thông báo kế hoạch học kì III

 lớp ĐH Quản trị kinh tế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Quản lý kinh tế

 

         

             Căn cứ lịch học của Trường Đại Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái xin thông báo tới anh (chị) học viên lớp Đại học Quản lý Kinh tế kế hoạch học tập kỳ III cụ thể như sau:

 

 

 

TT

 

Môn học

 

Số

ĐVHT

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Tiếng Anh 3

4

Từ 09/01/2015 đến 14/01/2015

 

2

Lý thuyết xác suất và thống kê

4

Từ 06/3/2015 đến 11/3/2015

 

3

 

Tin học đại cương

3(LT)

Từ 20/3/2015 đến 24/3/2013

 

2(TH)

Từ 25/3/2015 đến 03/4/2015

 

4

Kinh tế vi mô

4

Từ 17/4/2015 đến 22/4/2015

 

5

Kinh tế vĩ mô

4

Từ 08/5/2015 đến 13/5/2015

 

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

Từ 22/5/2015 đến 26/5/2015

 

 

Thi học phần

Từ 05/06/2015 đến 06/06/2015

Lưu ý:

Trung tâm thu học phí kỳ III vào ngày 09, 10, 11/01/2015 với số tiền là: 4.125.000đ/học viên        (Bốn triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

 

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị) học viên hãy vào trang Web của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái: http://gdtxyenbai.edu.vn.

   Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: HC-TH; VT.

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã kí)

 

 

Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 155 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542549

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái