Giấy báo thi TN Lớp ĐH Luật từ xa K1-TC

Cập nhật: 26/12/2014. Lượt xem: 2104

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDTX TỈNH YÊN BÁI

-------------------

Số:  537/GDTX

V/v Thi tốt nghiệp lớp Đại học

Luật hình thức từ xa K1 (2012-2015)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

          Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  Học viên lớp Đại học Luật từ xa K1 (Đối tượng 75 tín chỉ)

 

 

 

            Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật từ xa K1 khóa học 2012-2015 của Trường Đại học Vinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Đại học Luật hình thức đào tạo từ xa K1 khóa học 2012-2015 (đối tượng đã có bằng TCCN-75 tín chỉ), cụ thể như sau:

 

1. Thời gian:

            - Chậm nhất ngày 15/01/2015: Mỗi học viên phải nộp các thủ tục sau cho Phòng Quản lý Đào tạo-Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái để duyệt điều kiện trước khi tổ chức thi tốt nghiệp, gồm:

+ 01 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT;

+ 01 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN;

+ 01 bản xác nhận nơi công tác (theo mẫu đính kèm);

+ Học phí bổ sung kỳ cuối (sau khi đã bù trừ): 70.000đ/học viên

(Diễn giải: Học phí kỳ TTCK: 3TC x 180.000đ = 540.000đ - 470.000đ số học phí học viên nộp thừa qua các kỳ học, số phải nộp bổ sung: 70.000đ).

+ Kinh phí thi tốt nghiệp: Trường Đại học Vinh sẽ có thông báo riêng sau.

 

- Thi tốt nghiệp:

+ Đúng 15h00 ngày 23/01/2014: Tập trung học quy chế thi, nhận số báo danh, phòng thi, lịch thi.

+ Ngày 24-25/01/2014: Thi tốt nghiệp

 

2. Địa điểm:

             Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái

Tổ 11, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 852 094 hoặc 0293 857 523 máy lẻ 105

 

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo, đề nghị học viên lớp Đại học Luật từ xa K1 (Đối tượng có bằng Trung cấp chuyên nghiệp-75 tín chỉ) nghiêm túc thực hiện. Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất cứ học viên nào không thực hiện đúng các nội dung trên.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính đề nghị các cơ quan đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 

Nơi nhận

 - Như trên;

 - Sở GD-ĐT (B/c);

 - Lưu: TCHC; QLĐT; VT.                                                                                                    

-                                                                                  

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

 

                

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

                                                          ......., ngày        tháng      năm 2014 

 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): .....................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND:.......................................................... Ngày cấp:................................................................ Nơi cấp:…………………….

Số điện thoại nhà riêng:.............................................................................. Số ĐTDĐ: .................................................................

Hiện đang làm việc tại:.......................................................................................................................................................................

Chức danh/chức vụ:                     .................................................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan:....................................................................................................................................................................................

Điện thoại cơ quan: .............................................................................................................................................................................

Là học viên lớp Đại học Luật hình thức đào tạo từ xa K1, khóa học 2012-2015 do Trường Đại học Vinh mở và đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái

Nội dung xác nhận công tác: Trong thời gian vừa làm vừa học bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

(Ký và đóng dấu)

 

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 29 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542430

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái