Kế hoạch học tập kì V Lớp ĐH Luật K3

Cập nhật: 10/12/2014. Lượt xem: 2355

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX

-----------------

Số: 513/TB-GDTX

V/v  thông báo kế hoạch học tập kỳ V

Lớp đại học Luật K3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

                               Yên Bái, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  Anh (chị ) học viên lớp Đại học Luật K3

 

Được sự ủy quyền của Khoa Luật - Viện Đại học mở Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường

   xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tới anh (chị) học viên kế hoạch học tập kỳ V, cụ thể như sau:

 

 

TT

 

Môn học

 

Số tiết

 

Thời gian

 

Lịch thi

1

Luật Dân sự - HP2

50

Từ 14/11 đến 18/11/2014

Sáng 04/02/2015

2

Luật Hình sự - HP1

50

Từ 21/11 đến 25/11/2014

Sáng 04/02/2015

3

Luật Kinh tế - HP1

50

Từ 26/11 đến 30/11/2014

Chiều 04/02/2015

4

Luật Hình sự - HP2

50

Từ 03/12 đến 07/12/2014

Chiều 04/02/2015

5

Luật Kinh tế - HP2

50

Từ 08/12 đến 12/12/2014

Sáng 05/02/2015

6

Luật hôn nhân và gia đình

40

Từ 15/12 đến 18/12/2014

Sáng 05/02/2015

7

Luật Hiến pháp – HP1

 

Thi lại

 

Từ

Sáng 13/12/2014 đến

Sáng 14/12/2014

8

Luật Hành chính Việt Nam

 

9

Luật Hiến pháp  - HP2

 

10

Luật Tố tụng hành chính

 

11

Luật Dân sự - HP1

 

12

Xây dựng văn bản pháp luật

 

Lưu ý:  

 

Trung tâm thu học phí kỳ V vào các ngày: 14, 15, 16/11/2014 với số tiền là: 4.711.000đ/học viên

(Bốn triệu bảy trăm mười một nghìn đồng chẵn)

- Gồm các khoản sau:

            + Học phí kỳ V: 4.125.000đ.

            + Thu bổ sung học phí kỳ IV: 490.000đ.

            + Thu phục vụ kỳ V: 60.000đ

            + Thu văn phòng phẩm phục vụ thi: 36.000đ

Để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến các vấn đề học tập của lớp, đề nghị anh (chị)

học viên hãy vào trang Web của trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái:

http://gdtxyenbai.edu.vn.

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Thông báo này thay cho thông báo số 390/TB-GDTX ngày 07/10/2014 về lịch học học kỳ V

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: TC-HC; VT

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã kí )

 

 

Nguyễn Anh Thư

 

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 143 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542538

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái