Tổng kết lớp QLGD năm 2014

Cập nhật: 10/12/2014. Lượt xem: 1901

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRUNG TÂM GDTX

-----------------

Số: 518/TB-GDTX

V/v Tổng kết và trao chứng chỉ tốt nghiệp

lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD năm 2014

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

                        Yên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

 

        

 

   Kính gửi:   Học viên Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục.

 

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục năm 2014 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo kế hoạch Tổng kết và trao chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục, cụ thể như sau:

 

- Thời gian:  1/2 ngày từ 9h30 Chủ nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014

- Địa điểm:  Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

                        Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái yêu cầu các học viên có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định, mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để dự lễ tổng kết và trực tiếp ký nhận chứng chỉ (không ký nhận thay).

Trường hợp học viên không đến nhận chứng chỉ hoặc thiếu giấy tờ tùy thân với bất cứ lý do nào thì học viên đó sẽ ký nhận chứng chỉ trực tiếp tại Phòng Bồi dưỡng và Giảng dạy văn hóa - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái kính mong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để các học viên hoàn thành nhiệm vụ khoá học.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GV chủ nhiệm

     - Lưu: TC-HC; VT

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

( Đã kí )

 

 

Nguyễn Anh Thư

Biên tập và đăng tải: Tổ Công nghệ Thông tin-Trung tâm GDTX Yên Bái

Thống kê truy cập

Hiện đang có 152 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1542546

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 34.239.160.113

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái