Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau: