Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái
 

Số 01, phố Tô Hiệu, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái
 

Điện thoại: (0216).3857.523

 

Phòng Đào Tạo - Bồi Dưỡng

 

Điện thoại: 0947.739.733
                    0359.739.733