Saturday, 23/10/2021 - 15:55|
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI - WEBSITE CHÍNH THỨC - Điện thoại: (0216).3857.523
Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra Học kì II đợt 1 cho toàn bộ khối 12 để hoàn thành chương trình và hồ sơ thi tốt nghiệp và đợt 2 cho khối 10, 11 học tại trung tâm.

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra Học kì II đợt 1 cho toàn bộ khối 12 để hoàn thành chương trình và hồ sơ thi tốt nghiệp và đợt 2 cho khối 10, 11 học tại trung tâm.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ ngày 17/5/2021 Trung tâm GDTX tỉnh Tổ chức kiểm tra học kỳ II đợt 1 cho toàn bộ học sinh khối 12 để hoàn thành chương trình, hồ sơ thi tốt nghiệp năm 2021 và tổ chức kiểm tra học kỳ II đợt 2 cho học sinh khối 10, 11 học tại trung tâm. 
Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức chấm kiểm tra giữa học kỳ II phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-3-2021 và công bố kết quả, nhập điểm vào sổ điểm điện tử trước ngày 27-3-2021

Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức chấm kiểm tra giữa học kỳ II phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-3-2021 và công bố kết quả, nhập điểm vào sổ điểm điện tử trước ngày 27-3-2021

Ngay sau khi kết thúc môn cuối của kỳ kiểm tra giữa học kỳ, hội đồng kiểm tra giữa học kỳ của Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái tổ chức chấm chung phấn đấu hoàn thành trước ngày 18-3-2021, công bố kết quả, nhập điểm vào sổ điểm điện tử xong trước ngày 25-3-2021. Vì vậy, ban chấm kiểm tra đang tích cực ...
Tài nguyên Download
Liên kết website