Ban Giám đốc Trung tâm

BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI

 

 

 

Ảnh

 

1. Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm

- Sinh ngày: 06/06/1973

- Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

 

Ảnh

2. Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Đình Cương

- Sinh ngày: 21/6/1966

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư chi bộ

- Trình độ chuyên môn: Đại học Vật Lý, ĐH Tin

- Trình độ lý luận: Cao Cấp
 

 

Ảnh

3. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Anh Thư

- Sinh ngày: 29/09/1966

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lý

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Ảnh

4. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Tố Mai

- Sinh ngày: 15/10/1971

- Chức vụ Đảng: Ủy viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SPKT

- Trình độ lý luận: Trung cấp

Ảnh

5. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Cảnh Lâm

- Sinh ngày: 13/11/1978

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

- Trình độ lý luận: Cao cấp

 

 

Thống kê truy cập

Hiện đang có 23 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 1595848

Tổng số bản tin: 446

Địa chỉ IP của bạn: 35.175.180.108

CopyRight: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái.
Điện thoại : 02163.852.094 hoặc 02163.857.523. Email: ttgdtx@yenbai.edu.vn
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Quản trị và biên tập nội dung: Tổ quản trị mạng và Ban biên tập - Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái