Ban Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái

BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH YÊN BÁI

 

 

 

Ảnh

 

1. Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm

- Sinh ngày: 06/06/1973

- Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

 

Ảnh

 

2. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Tố Mai

- Sinh ngày: 15/10/1971

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân SPKT

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Ảnh

 

3. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Anh Thư

- Sinh ngày: 29/09/1966

- Chức vụ Đảng: Chi uỷ viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lý

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Ảnh

 

4. Phó Giám đốc: Đồng chí Phạm Xuân Thuỷ

- Sinh ngày: 20/09/1960

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLGD

- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

 

Ảnh

 

5. Phó Giám đốc: Đồng chí Mai Hữu Phòng

- Sinh ngày: 25/06/1959

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

Ảnh

 

6. Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Kim Hanh

- Sinh ngày: 23/10/1957

- Chức vụ Đảng viên: Đảng viên

- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn

- Trình độ lý luận: Trung cấp

 

 

Thống kê truy cập

Hiện đang có 259 khách trực tuyến

Số lượt truy cập: 581379

Tổng số bản tin: 395

Địa chỉ IP của bạn: 54.167.230.68